Nieuws

Datum en tijd van aanpassing:

21/09/2023 om 10:33

Op vrijdag 08/09/2023 is er een algemene vergadering met alle clubs.

Deze zal doorgaan in de Vredezaal - kruisstraat 44 - 3078 Everberg om 20h00.

De uitnodiging volgt begin augustus, de dagorde daags voordien.

Indien er clubs zijn die agendeapunten op de dagorde willen plaatsen kunnen dit via email ddorsturen naar de verbondssecretaris en dit voor 31/08/2023

Meldingen

DZB

Laat weten dat ze vanaf 25/09/2023 beginnen te werken aan de Dijlebrug tussen Rotselaar en Werchter en hierdoor de Provinciebaan is afgesloten.  Er zal dus moeten rond gereden worden wat enige hinder met zich meebrengt.  Men weze gewaarschuwd.

Wat is aangepast:  Vergaderingen (Algemeen, Stautair, RC).

ALGEMEEN

KVDB4 word vanaf 14/09/2023 terug DKE.

De fusie met KVDB word teruggedraaid.